De Fem Trin

Fem faser i optimeringsforløbet

Når du har købt en af Hitgainerne pakkerne eller en skræddersyet løsning, påbegyndes arbejdet.

Processen strækker sig over 12 måneder og skal igennem følgende trin:

1
Behovsanalyse og potentiale
Overordnet målsætning, status for synlighed og linkpopularitet, evt. tekniske hindringer, indhold og kvalitet samt fokusområder.
2
Søgeordsanalyse
Brainstorm, indsamling af søgeordskandidater, vægtning og prioritering af søgeordskandidater og liste af kvalificerede søgeord.
3
Handlingsplan og konkretisering af mål
Plan for optimeringsarbejdet med fokusområder, konkrete mål og deadlines.
4
Optimering
Implementering af søgemaskineoptimeringen. Teknisk og indholdsmæssig bearbejdning, linkopbygning, retningslinier, undervisning, monitorering, rapportering og kontrol.
5
Evaluering, opfølgning og videreudvikling
Opfølgning, justeringer, afstemning af resultater med mål og videreudvikling.