Meta Tags

Liste af nødvendige Meta Tags og deres syntaks

Det er længe siden man alene med Meta Tags kunne opnå høje placeringer i søgemaskinernes resultatlister.

I dag benyttes Meta Tags til at fortælle søgemaskinerne:

  • Hvad websiden handler om
  • Hvilke søgeord der prioriteres
  • Om siden skal indekseres og om link på siden skal følges af spiderne
  • Hvilket sprog siden er skrevet i

De Meta Tags vi anbefaler er følgende:

Meta Description
<meta name=”description” content=”beskrivende indhold for websiden“>

Meta Keywords
<meta name=”keywords” content=”det eller de søgeord siden er optimeret efter“>

Meta Language
<meta http-equiv=”content-language” content=”sprog (“da” for dansk, “en” for engelsk)“>

Meta Robots
<meta name=”robots” content=”index, follow (varianter: “noindex, nofollow”, “noindeks, follow”, “indeks, nofollow”, “indeks, follow”)“>

Eksempel på Meta Tags for en webside:

<meta name=”description” content=”Hvordan søgemaskiner henter sine informationer”>
<meta name=”keywords” content=”søgemaskiner”>
<meta http-equiv=”content-language” content=”da”>
<meta name=”robots” content=”index, follow”>

Øvrige fordele ved korrekt brug af Meta Tags
Google og i en vis udstrækning også Yahoo og MSN, benytter Meta Description mere eller mindre direkte i SERPS.

I kombination med <title> taggen, er det således muligt at skræddersy udseendet af søgeresultaterne i søgemaskinerne. Lidt ligesom at forfatte en annoncetekst.

Dette har stor betydning for om brugere vælger at klikke på søgeresultaterne i søgemaskinerne.