Søgemaskiner ABC

Om søgemaskiner og deres funktion

De mange milliarder websider der findes på Internettet i dag, indeholder enorme mængder information, som alle med en Internetforbindelse har adgang til.

søgning i søgemaskine

Spidere gennemsøger Internettes websider, lægger
informationen i databaser og præsenterer
brugerne for det mest relevante indhold de kan finde

Søgemaskiner hjælper os med at finde frem til den relevante del af informationen, når vi søger efter den.

Søgemaskiner er søgbare databaser
En søgemaskine er en søgbar database, bestående af information indsamlet fra websider på Internettet.

Informationen indsamles ved hjælp af små programmer kaldet spidere eller crawlere, der gennemsøger Internettets websider og lægger indholdet af websiderne i søgemaskinernes databaser.

Teknisk: Servere og datacentre
Rent teknisk består en søgemaskine som Google af flere tusinde servere, opdelt i datacentre.

Søgninger sendes til datacentrene, hvor den indekserede information ligger klar og resultaterne returneres til brugeren med stor hastighed.

Søgninger gennemføres oftest på brøkdele af et sekund.

 

 

Indeksering, tematisering og ranking
I søgemaskinernes databaser bliver de indsamlede websider indekseret og tematiseret. Sidernes vigtighed – også kaldet ranking – beregnes efter søgemaskinernes algoritmer.

Når søgningen udføres i en søgemaskine, sammenholdes søgeordet eller søgeordene med søgemaskinens indeks. Der returneres resultatsider til brugeren, bestående af links til relevante websider på nettet. Resultatsiderne kaldes SERPS.

Der søges altså i de informationer som søgemaskinerne har lagt i sine databaser, ikke i de sider der befinder sig på Internet.

Indeksering af websider, ikke websites
Søgemaskiner indekserer websider, ikke websites. Tilsvarende er det links til websider, der returneres i søgemaskinernes resultatsider og ikke websites.

Forskel på søgemaskiner og Directories
Directories (Internet kataloger) er passive, søgemaskiner er aktive. Søgemaskiner gennemsøger aktivt Internettet med deres spidere og de benytter avancerede algoritmer for at præsentere relevante søgeresultater.

Et directory gennemsøger ikke nettet og er ofte manuelt vedligeholdt, hvorved det begrænses hvor mange informationer de indeholder.

Til gengæld giver den manuelle optagelsesprocedure mulighed for at undgå spam og irrelevante websites. Alligevel giver søgemaskiner gennemgående langt mere relevante søgeresultater end directories.