Trin 3: Handlingsplan

Handlingsplan og konkretisering af mål

3SResultaterne fra trin 1 og trin 2 benyttes til at fastlægge handlingsplan, konkrete mål og deadlines for optimeringsarbejdet.

Handlingsplanen klarlægger hvor der skal sættes ind, hvordan det skal gøres og hvornår det skal ske.

I fællesskab opstiller vi konkrete mål for optimeringsarbejdet. Målene kan være omsætningsmål, antal kundeemner eller andre konverteringer, som er målbare og direkte værdiskabende for jeres virksomhed.

Lidt populært sagt: For at kunne score, skal vi have et mål.

4
Næste trin: Optimeringen