Hvad er CSS (Cascading Style Sheets)?

CSS er et kodesæt til at formatere tekst, billeder og øvrigt indhold på websider

CSS er en metode hvormed det er muligt at definere den indholdsmæssige præsentation på en webside. Hvor indhold bestemmes af HTML, sættes layout af CSS.

CSS kan sammenlignes med en skabelon i en tekstbehandling, hvor skabelonen styrer hele opsætningen og formatteringen af dokumentets indhold.

Fordelen ved CSS er, at det er muligt at styre design og layout ét sted for sin website.

CSS kan implementeres som “in-line” eller i en separat fil. For at få optimalt udbytte af CSS teknologien, bør CSS implementeres i en separat fil eller side.