Trin 5: Evaluering

Trin 5: Evaluering

Evaluering, opfølgning og videreudvikling

5SI forhold til de mål der er fastlagt, rapporteres løbende. De opnåede resultater afstemmes med målene.

Der justeres om nødvendigt undervejs på optimeringen af websitet, for at sikre at vi kommer i mål.

Måske dukker der nye konkurrenter op, måske ændrer søgemaskinerne deres algoritmer betydeligt, måske ændrer mønstrene sig for, hvad besøgende søger efter.

Når målet er nået, trykker vi hinanden i hånden. Måske ser du nye mål på baggrund af de gode resultater, og ønsker yderligere optimeringsarbejde udført.

Uanset om der indgås aftale om yderligere optimeringsarbejde, vil vi i 12 måneder efter abonnementsperiodens ophør rapportere jeres websites søgbarhed og besøgsstatstik til jer.

På den måde får I bedre mulighed for at vedligeholde de gode resultater, overvåge udviklingen og på den baggrund foretage løbende justeringer.

web_pil_right De Fem Trin
web_pil_right Hitgainer produktoversigt